INNE FORMY ZAJĘĆ

Wyżej wymienione programy szkoleń nie wyczerpują zakresu tematycznego zajęć organizowanych przez CERGA.
 
 Program zajęć i forma przekazywanej wiedzy mogą zostać dostosowane do oczekiwań osób zainteresowanych współpracą.

Informacje o szkoleniu.
Terminy szkoleń:
Szczegółowy opis szkolenia
Przedstawione na stronie programy szkoleń nie wyczerpują zakresu tematycznego zajęć organizowanych przez CERGA.
 
 Program zajęć i forma przekazywanej wiedzy mogą zostać dostosowane do oczekiwań osób zainteresowanych współpracą w zakresie jaki umożliwia posiadana wiedza i doświadczenie naszej kadry oraz zaplecze dydaktyczne. 
Możemy zorganizować zajęcia dla uczniów, studentów i innych grup. 
Program szkolenia
Programy szkoleń lub forma zajęć opracowywane są w uzgodnieniu z zainteresowanymi współpracą. 
Wymagania
Wymagania formalne związane z organizacją zajęć zostaną określone po uzgodnieniu programu zajęć. 

Ze względów bezpieczeństwa w zajęciach prowadzonych na terenie zakładu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 

Powrót do Katalogu szkoleń