Galerie
Wypływ amoniaku
Data utworzenia: 2020-12-01 06:29:30 UTC

Poznanie procesów fizycznych towarzyszących wypływowi amoniaku mają ułatwić ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych działań w przypadku awarii związanej z uwolnieniem amoniaku, a tym samym przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. 

Kontakt ciekłego amoniaku i wody
Data utworzenia: 2020-11-24 07:17:01 UTC

Wiedzę o zachowaniu się amoniaku podczas awarii można czerpać z badań własności amoniaku prowadzonych najczęściej w warunkach laboratoryjnych, analizy zaistniałych awarii oraz sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów symulujących rzeczywiste awarie.  Zapraszamy do zapoznania się z galerią.

Ratownictwo chemiczne w obiektywie aparatu
Data utworzenia: 2020-05-04 08:40:38 UTC

W czasach kwarantanny, ograniczeń w przemieszczaniu się i braku możliwości prowadzenia szkoleń i ćwiczeń, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem zamieszczonym w zakładce Galeria. Udostępniamy  historyczne zdjęcia  z początków ratownictwa chemicznego w Grupie Azoty PUŁAWY.

Ćwiczenia doskonalące dla każdej jednostki
Data utworzenia: 2020-02-06 07:57:59 UTC

Sprawność i umiejętności strażaka są elementem decydującym o skuteczności działań ratowniczych.
Powstają różnorodne symulatory pozwalające na doskonalenie umiejętności. Często są to skomplikowane i kosztowne urządzenia lub całe instalacje. 
Wiele ćwiczeń, doskonalących techniki ratownicze, można przeprowadzić z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji praktycznie każdej jednostki. 
Ćwiczenie przedstawione na filmie nie zastąpi zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem ścieżki treningowej, zwanej powszechnie komorą dymową, ale pozwala na doskonalenie techniki pokonywania wąskich przejść.
Warto spróbować. Zapraszamy do obejrzenia filmu na kanale YouTube.

Tetris Challenge
Data utworzenia: 2019-10-24 11:38:00 UTC

Internetowa akcja Tetris Challenge cieszy się coraz większą popularnością. Odpowiadając na zaproszenie Pani Aleksandry Grądzkiej-Walasz, redaktora wydania dwumiesięcznika Chemia Przemysłowa (https://www.kierunekchemia.pl/) nasza jednostka przyłączyła się do tej, wzbudzającej duże zainteresowanie, akcji promocyjnej. 
Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć wyposażenie samochodów: ambulansu medycznego, ciężkiego samochodu wodno - pianowego, ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego oraz podnośnika hydraulicznego. 
Efekty pracy naszego kolegi i fotografa zakładowego - Sławka Kłaka można obejrzeć w Galerii.

Sprzęt i trenażery ratownictwa medycznego
Data utworzenia: 2019-10-16 10:06:36 UTC

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może w wielu sytuacjach przyczynić się do uratowania ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Strażacy i ratownicy chemiczni muszą być przygotowani do udzielenia pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, do czasu przekazania ich zespołowi ratownictwa medycznego, działającemu w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z tego też powodu, w programach większości zajęć prowadzonych w ramach działalności szkoleniowej CERGA, uwzględniono również zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą ratownicy posiadający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wieloletnie doświadczenie nabyte podczas szkoleń, ćwiczeń i akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego. 

Na zdjęciach zaprezentowano trenażery wykorzystywane podczas zajęć praktycznych oraz sprzęt ratownictwa medycznego będący na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej.

Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-10-04 08:57:02 UTC

27 września 2019 roku Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty zakończyło - czwarte już w tym roku - szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych. Podczas 40 godzin zajęć (z czego 21 są to zajęcia praktyczne) uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych, która prowadzi do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty POLICE oraz Grupy Azoty PUŁAWY.

Specyfika działań z ciekłym amoniakiem
Data utworzenia: 2019-09-20 05:47:45 UTC

Substancją często spotykaną w przemyśle chemicznym i przetwórczym jest amoniak. Ze względów bezpieczeństwa w zdarzeniach z ciekłym amoniakiem szczególnie istotne jest aby rękawica wewnętrzna i zewnętrzna zachowała elastyczność w niskich temperaturach. Temperatura wrzenia ciekłego amoniaku przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi ok. -33°C. Temperatura uwolnionego amoniaku ciekłego może być jeszcze niższa.

Zaprezentowane na filmie doświadczenie ma na celu pokazanie skutków kontaktu ciekłego amoniaku z rękawicami wykonanymi z różnych materiałów.

Samochody Zakładowej Straży Pożarnej
Data utworzenia: 2019-08-14 10:53:10 UTC

Na wyposażenie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy składa się siedem samochodów gaśniczych i dziesięć samochodów specjalnych. W galerii opróćz zdjęć znalazły się podstawowe informacje o prezentowanych samochodach. 

Centrum Edukacji Ratowniczej
Data utworzenia: 2019-08-14 06:48:17 UTC

CERGA oznacza nową jakość w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce. Więcej informacji zawartych jest w filmach, oraz w zakładce "O nas".