Aktualności
Alternatywa dla samochodów, przyczep lub kontenerów wężowych.
Data utworzenia: 2021-10-06 08:28:56 UTC
Autor: Kozioł Wacław

 W przypadku konieczności podawania wody na odległości większe niż zasięg taktyczny samochodu, budowa linii wężowych była zawsze wyzwaniem zarówno logistycznym jak i organizacyjnym. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w samochody, przyczepy lub kontenery wężowe, które służą do przechowywania i transportu węży oraz ich rozwijania. 

Jubileusz Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT
Data utworzenia: 2020-12-14 06:16:12 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Minęło już 20 lat od powołania do życia Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.
Jubileusz jest okazją do przypomnienia, że inicjatywa ta w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie.
Częścią systemu są Zakładowe Straże Pożarne funkcjonujące w Grupie Azoty. 
Najciekawsze interwencje podejmowane w ostatnich latach przez nasza jednostkę zostały przedstawione na stronie CERGA. 

Wypływ amoniaku
Data utworzenia: 2020-12-01 06:29:30 UTC

Poznanie procesów fizycznych towarzyszących wypływowi amoniaku mają ułatwić ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych działań w przypadku awarii związanej z uwolnieniem amoniaku, a tym samym przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. 

Zjawiska towarzyszące uwolnieniu amoniaku
Data utworzenia: 2020-12-01 06:25:24 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Poznanie procesów fizycznych towarzyszących wypływowi amoniaku mają ułatwić ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych działań w przypadku awarii związanej z uwolnieniem amoniaku, a tym samym przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. W poniższym artykule wykorzystano wnioski z eksperymentów prowadzonych we Francji zawarte w sprawozdaniach z roku 1969 i 1999.

Kontakt ciekłego amoniaku i wody
Data utworzenia: 2020-11-24 07:17:01 UTC

Wiedzę o zachowaniu się amoniaku podczas awarii można czerpać z badań własności amoniaku prowadzonych najczęściej w warunkach laboratoryjnych, analizy zaistniałych awarii oraz sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów symulujących rzeczywiste awarie.  Zapraszamy do zapoznania się z galerią.

Amoniak – substancja (nie)znana
Data utworzenia: 2020-11-24 06:26:34 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Wydawać by się mogło, że amoniak jest substancją dobrze znaną i bez trudu można znaleźć wiele informacji na temat jego właściwości i to co dla nas ratowników jest istotne również na temat prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z zagrożeniem stwarzanym przez tą substancję. Czy jest tak rzeczywiście?

Kontakt ciekłego amoniaku i wody – wnioski z doświadczeń.
Data utworzenia: 2020-11-24 06:23:42 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Przy kontakcie ciekłego amoniaku i wody zachodzą dwa zjawiska: parowanie amoniaku i tworzenie wody amoniakalnej. Powszechnie znany jest gwałtowny charakter zachodzących procesów. Trudno jednak znaleźć informacje o zależnościach ilościowych pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono wnioski z prowadzonych w skali laboratoryjnej eksperymentów.

Awaryjna wymiana zaworów w zbiornikach zawierających chlor lub amoniak
Data utworzenia: 2020-07-13 06:43:08 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

  Użytkowanie zbiorników zawierających substancje niebezpieczne wiąże się z ryzykiem wystąpieniem różnego rodzaju zagrożeń. Szczególny przypadek stanowią sytuacje, w których uszkodzeniu ulegają zawory zbiorników zawierających substancje toksyczne pod ciśnieniem, w stopniu uniemożliwiającym ich otwarcie i opróżnienie. 
  W celu przeprowadzenia bezpiecznego procesu opróżniania uszkodzonych zbiorników w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY opracowano metodę wymiany uszkodzonych zaworów w pojemnikach zawierających chlor lub amoniak. 
  W artykule opisano założenia organizacyjno-techniczne proponowanej metody. 

50 lat ratownictwa chemicznego w Polsce
Data utworzenia: 2020-05-05 04:43:58 UTC
Autor: Kozioł Wacław, Barszcz Robert


6 maja 2020 roku mija 50 lat od kiedy weszła w życie Uchwała Rady Ministrów Nr 60/70 w sprawie zwalczania skutków wypadków związanych z przewozem substancji toksycznych w transporcie lądowym. W tym akcie prawnym po raz pierwszy została użyta nazwa „ratownictwo chemiczne”. 
Wyrazem szacunku i ukłonem w stronę uhonorowania trudu i wysiłku jaki wkładają ratownicy chemiczni w usuwanie zagrożenia spowodowanego uwolnieniem substancji niebezpiecznej jest niniejszy artykuł, przypominający początki powstania ratownictwa chemicznego w Polsce.

Ratownictwo chemiczne w obiektywie aparatu
Data utworzenia: 2020-05-04 08:40:38 UTC

W czasach kwarantanny, ograniczeń w przemieszczaniu się i braku możliwości prowadzenia szkoleń i ćwiczeń, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem zamieszczonym w zakładce Galeria. Udostępniamy  historyczne zdjęcia  z początków ratownictwa chemicznego w Grupie Azoty PUŁAWY.