Gaszenie pożarów
Alternatywa dla samochodów, przyczep lub kontenerów wężowych.
Data utworzenia: 2021-10-06 08:28:56 UTC
Autor: Kozioł Wacław

 W przypadku konieczności podawania wody na odległości większe niż zasięg taktyczny samochodu, budowa linii wężowych była zawsze wyzwaniem zarówno logistycznym jak i organizacyjnym. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w samochody, przyczepy lub kontenery wężowe, które służą do przechowywania i transportu węży oraz ich rozwijania. 

Ile piany potrzeba do ugaszenia pożaru cieczy palnych?
Data utworzenia: 2019-08-26 05:22:19 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Do ugaszenia pożaru niezbędne jest zapewnienie wymaganej intensywności podawania środków gaśniczych i odpowiedniej ich ilości. Analiza parametrów pożaru cieczy palnych pozwala w wielu przypadkach dość precyzyjnie określić wymaganą intensywność i czas podawania piany. 

Opory hydrauliczne w strażackiej praktyce
Data utworzenia: 2019-08-26 05:16:42 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym jest woda lub woda z dodatkiem środka pianotwórczego służąca do wytworzenia piany. Środki te podawane są czasami na znaczne odległości. Proste narzędzie pozwala oszacować, czy zastosowane długości linii wężowej rzeczywiście pozwalają osiągnąć zakładane wydajności i zapewnią wymagane ciśnienie na końcu linii wężowej.