Alternatywa dla samochodów, przyczep lub kontenerów wężowych.

W przypadku konieczności podawania wody na odległości większe niż zasięg taktyczny samochodu, budowa linii wężowych była zawsze wyzwaniem zarówno logistycznym jak i organizacyjnym. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w samochody, przyczepy lub kontenery wężowe, które służą do przechowywania i transportu węży oraz ich rozwijania. Niektóre firmy oferują również urządzenia ułatwiające zwijanie i układanie węży.

Trudno zakwestionować zalety takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że jest ono kosztowne i rzadko wykorzystywane. Dodatkowym elementem zniechęcającym do stosowania metod dostarczania wody opartych na budowie linii wężowych jest spory wysiłek fizyczny, jaki w rozwijanie i zwijanie węży muszą włożyć strażacy. 

W naszej jednostce wypracowano alternatywne rozwiązanie, które może być wykorzystywane w przypadku gdy odległość od magazynu z wężami do chronionych obiektów jest niewielka np. na terenie zakładu. Elementami, które uwzględniliśmy są nie tylko koszty wdrożonego rozwiązania, ale również możliwość budowy linii wężowej poza terenem utwardzonym i ograniczenie wysiłku fizycznego niezbędnego do jej budowy i zwinięcia po zakończeniu działań. 

Zapraszam do obejrzenia filmu.

Załączniki
Projekt weze 2_720.mp4