Amoniak – substancja (nie)znana

Historia zdobywania wiedzy o amoniaku jest długa. Amoniak może powstawać w wyniku naturalnych procesów. Związki amoniaku otrzymywano już w starożytności. Metody uzyskania amoniaku opisywali średniowieczni alchemicy.  W czasach obecnych produkowany jest na dużą skalę i szeroko wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. 

Wydawać by się mogło, że amoniak jest substancją dobrze znaną i bez trudu można znaleźć wiele informacji na temat jego właściwości i to co dla nas ratowników jest istotne również na temat prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z zagrożeniem stwarzanym przez tą substancję. Czy zatem warto po raz kolejny opisywać znany i dość powszechnie stosowany związek chemiczny? Podczas analizy różnorodnych materiałów na temat awarii związanych z uwolnieniem amoniaku można zauważyć, że nie jest łatwo przełożyć zawarte w nich informacje na przydatną podczas działań ratowniczych wiedzę, a formułowane wnioski są czasami zbyt pochopnie i bazują na obiegowych opiniach. Dlatego też warto zwrócić uwagę na zagadnienia, które rzadko są opisywane, a których znajomość może być przydatna ratownikom podczas akcji. Zamieszczane artykuły mogą stanowić uzupełnienie informacji, które można znaleźć w encyklopedii lub karcie charakterystyki.

Grupa Azoty jest największym w kraju i liczącym się w świecie producentem amoniaku. Nic więc dziwnego, że znaczna część zamieszczanych na stronie CERGA materiałów porusza bezpośrednio lub pośrednio zagadnienia związane z własnościami amoniaku i prowadzeniem działań ratowniczych podczas zdarzeń, w których stwarza on zagrożenie. Z czasem zamieszczonych materiałów zapewne będzie przybywać. Dla ułatwienia korzystania z nich poniżej znajdują się linki do poszczególnych artykułów. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Relacja z działań ratowniczych związanych z neutralizacja amoniaku w 2019 roku w miejscowości Skurcz.

Relacja z działań ratowniczych związanych z przetłaczaniem amoniaku w 2018 roku w Kuźnicy Białostockiej.

Relacja z działań ratowniczych związanych z przetłaczaniem amoniaku w 2016 roku w Szczecinie.

Awaryjna wymiana zaworów w zbiornikach zawierających chlor lub amoniak.

Specyfika działań z ciekłym amoniakiem, rękawice w ubraniach gazoszczelnych.

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych – założenia metody.

Kontakt ciekłego amoniaku i wody – wnioski z doświadczeń.

Zjawiska towarzyszące uwolnieniu amoniaku.