Historia ratownictwa chemicznego w Grupie Azoty PUŁAWY


Zagrożenia związane z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Początkowo jedyną metodą zapewnienia bezpieczeństwa było unikanie zagrożenia. 
Postęp techniczny spowodował rozpowszechnienie stosowania na znaczną skalę różnych substancji chemicznych. Z drugiej strony nowe technologie pozwoliły na skonstruowanie sprzętu izolującego pozwalającego podejmować działania ratownicze w przypadku uwolnienia chemikaliów. Z czasem działania te powierzono grupie najlepiej do tego przygotowanych pracowników tworzących zalążki ratownictwa chemicznego. Rozwój przemysłu chemicznego w Polsce w latach 60-tych spowodował, że dostrzeżono potrzebę organizacji specjalistycznych służb ratowniczych przygotowanych do usuwania awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. 
Pierwszym zakładem w kraju, w którym formalnie powołano ratownictwo chemiczne były Zakłady Azotowe Puławy. 23 lutego 1968 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 6 „w sprawie organizacji i działalności ratownictwa chemicznego na terenie ZA i najbliższej okolicy”. Rozszerzenie obszaru działania poza „najbliższą okolicę” nastąpiło wraz z wydaniem  6 maja 1970 roku Uchwały nr 60/70 Rady Ministrów w sprawie zwalczania skutków wypadków związanych z przewozem substancji toksycznych w transporcie lądowym.
Historię powstania i rozwoju ratownictwa chemicznego w naszej spółce przedstawia załączona publikacja opracowana dla upamiętnienia pięćdziesięciolecia jego działalności. 

Warto podkreślić, że w roku 2020 minie 50 lat od chwili stworzenia ram organizacyjnych działającej na terenie całego kraju służby ratownictwa chemicznego. Być może zapoznanie z historią ratownictwa w Grupie Azoty Puławy będzie stanowiło inspirację do opracowania historii tej służby w innych zakładach i w konsekwencji tych działań powstanie publikacja obejmująca całościowo historię ratownictwa chemicznego w naszym kraju.

Załączniki
Historia rat chem Grupa Azoty Puławy.pdf