Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA


Misja

Służymy budowaniu kompetencji wpływających na bezpieczeństwo i skuteczność działań ratowniczych w obszarze produkcji i stosowanych wyrobów chemicznych.
 

Wartości

Profesjonalizm
Bezpieczeństwo
Środowisko

Celem Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA jest wspomaganie realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska między innymi poprzez: 
• wymianę doświadczeń pomiędzy służbami ratowniczymi, 
• opracowanie i wdrażanie nowych technik ratowniczych, 
• podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności,
• doskonalenie rozwiązań zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
• promocję bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz przełamywanie stereotypów społecznych na temat przemysłu chemicznego. 

Funkcjonuje na bazie struktury Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy. CERGA rozpoczęła działalność 12 marca 2015 roku, inauguracyjnym szkoleniem dla ratowników chemicznych.
Centrum Edukacji Ratowniczej swoją działalnością obejmuje zakłady Grupy Azoty, Państwową Straż Pożarną oraz inne jednostki i podmioty zainteresowane wymianą doświadczeń i doskonaleniem umiejętności w dziedzinie ratownictwa. 

Prowadzimy zajęcia doskonalące dla strażaków, ratowników chemicznych i innych grup zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu szeroko pojętego ratownictwa. 

CERGA dysponuje obecnie różnorodnym wyposażeniem, dzięki któremu uczestnicy zajęć mogą podnosić swoje kwalifikacje. 
Na wyposażenie składa się m.in.:
  • ścieżka treningowa symulująca pracę w warunkach zadymienia, 
  • zbiorniki do ćwiczeń ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, 
  • trenażery do ćwiczeń z uszczelniania rurociągów z gazami i cieczami,
  • trenażery do ćwiczenia kontrolowanych pożarów gazów, 
  • wspinalnia do ćwiczeń na wysokości,
  • laboratorium dydaktyczne do prezentowania niebezpiecznych reakcji, z którymi mogą spotkać się ratownicy w trakcie prowadzonych działań,
  • urządzenia do ćwiczeń z zakresu przedlekarskiej pomocy medycznej i ewakuacji poszkodowanych.
W trakcie niektórych szkoleń korzystamy również z wynajmowanych trenażerów gaszenia pożarów wewnętrznych.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących CERGA na kanale YouTube oraz w Galerii.
Zapraszamy do Galerii

Załączniki
Informator CERGA.pdf