O nas
Zakładowa Straż Pożarna
Data utworzenia: 2019-08-14 04:44:51 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Zakładowa Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej funkcjonująca od 1964 roku. Zapewnia podjęcie skutecznych działań w przypadku powstania zagrożenia na terenie własnego działania. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań gaśniczych i ratowniczych na terenie zakładu. Posiadane siły i środki pozwalają również na prowadzenie akcji na terenie całego kraju w ramach systemu SPOT. 

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA
Data utworzenia: 2019-08-14 05:20:26 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty - CERGA to nowoczesna i pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w kraju. CERGA jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy ratownikami i wspomaga realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Ponadto inicjuje wypracowywanie wspólnych standardów w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.